Alfisti.cz
zpět
Alfisti.cz
Ferrari

Enzo Ferrari

*1898 - ƚ1988

1920-1939

 "When you´re racing, its life. Anything that happens before or after is just waiting."

("Závodění je život. Všechno, co se děje předtím nebo potom, je jen čekání". Steve McQueen, film "Le Mans", 1971)

 

Předmluva

Ferrari a Alfa Romeo – dvě klasické italské automobilové značky. Obě mají bohatou sportovní tradici a obě dokážou vyvolat mnoho emocí. A přesto je dnes (1/2017) každá z nich v naprosto odlišné situaci. Ferrari má některé své exklusivní modely vyprodány ještě předtím, než je oficiálně představí. Mohlo by vyrábět mnohokrát více automobilů a všechny by je prodalo. Má prestiž, je obdivované, úspěšné v motorsportu a na několika tisících prodaných kusech ročně dokáže vydělat víc peněz, než automobilky prodávající auta po statisících. Naproti tomu Alfa Romeo od osmdesátých let minulého století i přes občasné záblesky naděje hledá svoji tvář a jako samostatná automobilka zkrachovala. Je mistrem slibů, realita ale bývá bolestně chudá. Naději momentálně upírá k novým modelům, které by snad konečně měly kvalitou a vlastnostmi odpovídat bývalé prestiži značky. Budoucnost je ale stále velmi nejistá.

Je proto velkým paradoxem, že zakladatel dnes kultovní značky Ferrari strávil u Alfy Romeo podstatou část svého života a že v době, kdy Ferrari ještě neexistovalo, měla Alfa na trhu aut podobnou pozici, jakou má Ferrari dnes.

Při psaní článků o mimořádných osobnostech, které s Alfou Romeo spojily své kariéry, samozřejmě nelze Enza Ferrariho přehlédnout. Při detailnějším studiu jeho působení v Alfě ale vyplývá na povrch, že Ferrari nebyl jen jedním z mnoha skvělých lidí, kteří se na úspěších Alfy Romeo podíleli, ale že byl opravdu jednou z nejdůležitějších postav předválečné historie značky. Je totiž jakýmsi mužem v pozadí, osobou, která na sebe nestrhává tolik pozornosti jako legendární jezdci nebo známí konstruktéři, ale je člověkem, který je vždy jakoby náhodou při tom, když automobilka dělá nějaké zásadní rozhodnutí. Jeho vliv na předválečnou Alfu Romeo se ukáže až poté, co jeho kariéru prostudujeme podrobně v celé její délce.

Život Enza Ferrariho s Alfou Romeo tedy popisuje následujících deset kapitol. Původně jsem zamýšlel napsat pouze jeden obsáhlejší článek, tak jako v případě jiných osob. Délka Ferrariho působení u Alfy, rozsah jeho vlivu (a také moje neochota tyto věci zestručnit) nakonec vedly k tomu, že rozsah textu je mnohem větší, než bylo zamýšleno. Právě díky tomu by čtenář měl získat komplexní přehled o Ferrariho aktivitách a vlivu.

Informace v jednotlivých kapitolách jsou převzaty z různých knih a internetových zdrojů, a přestože jsem se snažil vše ověřovat z více zdrojů, nemohu zaručit naprostou historickou přesnost. Hlavní důvody jsou dva: za prvé jde o holý fakt, že působení Ferrariho u Alfy Romeo se datuje do dvacátých a třicátých let minulého století a to znamená, že jsou to události téměř 100 let staré. Ferrari v té době rozhodně nebyl tak známou osobností jako v době po druhé světové válce, kdy již vedl pod svým jménem vlastní automobilku a tak se jeho roli v Alfě Romeo zdaleka nevěnovala taková pozornost a je o ní méně informací. Druhý problém představuje osobnost samotného Ferrariho, který mnoho svých zážitků popisuje úplně jinak než jiní aktéři identických situací. Byl mimořádně ambiciózním a tvrdohlavým člověkem a jeho vidění reality bylo často zcela odlišné od názorů ostatních lidí. Ferrari si také občas svými vzpomínkami pěstoval jistý vlastní kult a podle toho jsou tyto vzpomínky zabarvené. U mnoha událostí tak existují protichůdné záznamy a je jen na čtenáři, které variantě uvěří.

I přes tyto možné nedostatky ale věřím, že následující text bude pro čtenáře přínosem a pomůže jim pochopit jak Ferrariho podíl na úspěších předválečné Alfy Romeo, tak složitost jeho osobnosti s jejími klady i zápory.

Kubas (1/2017)

Níže jsou odkazy na jednotlivé kapitoly, každá má vlastní fotogalerii a videa. Kompletní foto- a videogalerie je také přímo na této stránce (je doplňována postupně, vždy se zveřejněním každé další kapitoly).

KAPITOLA 1

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3

KAPITOLA 4