Alfisti.cz
zpět
Alfisti.cz

Partneři - základní informace

Partneři - základní informace

Alfisti.cz jsou nekomerčním webem, který nebyl založen ani není provozován za účelem generování zisku. Na druhou stranu s provozem webu jsou spojeny jisté náklady a rozhodně se nebráníme komerční spolupráci, která nám tyto náklady pomůže pokrýt. Pokud tedy má někdo zájem se na našem webu prezentovat, po dohodě je to možné.

Záleží na každém zájemci, o jakou formu prezentace má zájem. Tzv. generální partneři mají k možnost mít své logo na hlavním banneru na homepage, mít po časově omezený úsek logo na horním banneru diskusního fóra, mít své komerční vlákno v příslušné sekci diskusního fóra a zakládat si vlákna na dílčí komerční akce.

Běžní komerční partneři se spokojí s jedním vláknem v diskusním fóru, kde mohou informovat o svých službách, nabídkách atd.

Komerční služby jsou vždy zpoplatněné (event. platba proběhne dodávkou zboží se slevou atd.) a jsme připraveni na přijaté platby vystavit daňový doklad.

V případě zájmu o komerční prezentaci nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na kubas#alfisti.cz.